آمیتیست-Amethyst

آمیتیست-Amethyst

سمبل صمیمیت، صلح و آرامش است.
از بین برندهٔ خشم، طغیان، ترس، نگرانی و اضطراب
و همچنین تسلی قدرت، تقویت دهندهٔ اراده و شجاعت می‌‌باشد.
در جلوگیری از درد‌های عصبی و کاهش بیخوابی مفید است.
این سنگ امواج منفی‌ را از بدن دور نگاه می‌‌دارد.

سنگ آمیتیست گونهٔ بنفش رنگ سنگ کوارتز می‌‌باشد.
ارزش این سنگ با میزان افزایش رنگ آن نسبت مستقیم دارد.
چنانچه حرارت ببیند رنگ آن به زرد، نارنجی، زرد-قهوه‌ای و یا قهوه‌ای تیره تغییر می‌‌یابد.

معادن مهم آمیتیست در دنیا:
برزیل، ماداگاسکار، اروگویه و روسیه مي‌باشند.

آمیتیست سنگ اصلی‌ متولدین ماه بهمن است
و بر ماه‌های اسفند، آذر، آبان و اردیبهشت نیز تاثیرگذار می‌‌باشد.

0
WhatsApp chat